Beholderkontrol

PERSTRUP kan tilbyde at gennemføre beholderkontrol. Prisen for et udført beholderkontrol er 3.750,- kr. ekskl. moms.
Prisen indeholder kontrol, kørsel og eventuelle mindre reparationer på tanken. 

Den erfaring og rutine vi gennem årene har oparbejdet vedrørende PERSTRUP-beholdere og Muleby-systemtanken, er med til at sikre markedets bedste beholderkontrol på egne produkter. Vores kontrollanter besidder den nødvendige viden og medbringer fornødent udstyr og materialer for en optimal gennemførelse af kontrollen. Mindre reparationer som skader på kabelkappen, efterfyldning af fedt, nye plasthætter etc. udføres uden ekstra omkostninger.

Skulle anden reparation vise sig nødvendig, tilrettelægger og gennemfører vi reparationen, så tiden udnyttes optimalt og derigennem resulterer i mindst mulige omkostninger for landmanden.

Hverken selvstændige, rådgivende ingeniører eller konsulenterne fra bygge- og maskinkontorerne er certificeret til at udføre disse reparationer. Det vil være den pågældende leverandør af tanken, som vil blive tilkaldt. Dette kan medføre unødige ekstra omkostninger.

Vi har registreret alle de beholdere, som vi har leveret. Vi har gennemført 10 års beholderkontrol i mange år, og er nu for mange beholderes vedkommende i gang med 20 års kontrolbesøg. Når tiden nærmer sig for kontrol, vil du modtage et brev angående 10 eller 20 års beholderkontrol.

Rekvirering af en kontrol kan ske ved direkte henvendelse pr. telefon, fax eller mail.

Den hurtigste løsning er at udfylde det 10 års beholderkontrolskema via dette link: Bestilling af beholderkontrol
Udfyld skemaet, gem og send det til Lene Konrad Lassen på lk@perstrup.dk