Cirkulære beholdere

Vi bygger anlæg til biogas, rensning og vand....

Cirkulære beholdere anvendes til industrianlæg fortrinsvis som væsketanke, men de bruges også til opbevaring af faste materialer, som f.eks. spåntanke. Beholdere anvendes især til…

• rentvandsbeholdere
• sprinklerreservoir
• forsinkelsesbassin
• klaringstanke
• slamsiloer
• procestanke i private og kommunale renseanlæg

Beholderne kan udføres åbne eller overdækkede og enten nedgravet eller opstillet i niveau med terræn.
Beholderne opbygges af elementer i op til 8,6 m højde og leveres i størrelser fra ca. 30 m³ og til ca. 9.455 m³.

Beholderne leveres i følgende typer jf. størrelsesoversigt.

Beholdere større end de anførte, udføres kun efter undersøgelse af de aktuelle statiske forhold.
Hvor grundvandsspejl ikke kan sikres til under bundpladeniveau, skal der udføres specielle beregninger.