Firkant beholder

Firkantbeholdere anvendes specielt til mindre bassiner, åbne som jorddækkede og til forbeholdere, reservoir og pumpestationer.

Beholdersystemets vægge opbygges af standard betonelementer og kan overdækkes med TT-dækelementer.

Firkantbeholderens stabilitet kan forstærkes med skråstøtter, f.eks. ved bassiner.

 

Foto: Tunnelbassin ved Kolding