Støttemure

Med støttemure kan der etableres planlagre/ bygninger i højder hvor PERSTRUP's traditionelle L-element ikke er tilstrækkelig.

Elementerne har en bredde på op til 3,6 meter og fås i højder fra 3 og helt op til 7 meter efter projekt. Elementerne er armeret for jorddækning helt til overkant.

Elementerne monteres på et renselag og der påstøbes en fod. Der støbes lodret i elementsamlingerne og forsegles med en elastisk fuge.