Motorvejsprojekt, Herning-Holstebro

Produkt:

Bygherre:

Geografisk placering:
Beskrivelse:

Broer og tunneller, vinter 2015/hele 2016/forår 2017Troelstrupvej, 7490 Aulum
Kildevej, 7490 Aulum
Videbækvej, 7490 Aulum


PERSTRUP opfører 5 vejbærende broer samt 5 tunneller - fotos uploades i takt med, at projektet skrider frem.

Tirsdag d. 15/11-16 blev vi færdige med at montere alle væggene til broen v/Videbækvej, Aulum. Nu skal der støbes indvendige/udvendige fødder, inden vi monterer dæk i uge 48 - 2016. Væggene er blevet monteret på 4 dage - i alt 70 lastbillæs.

Artikel: Broarbejdet snart færdigt, fra Herning Folkeblad, onsdag d. 16/11-2016

Den færdige motorvej forventes køreklar i 2018.