Nødfærgeleje, Hirtshals

Produkt:

Bygherre:

Geografisk placering:

Beskrivelse:

Nødfærgeleje, forår 2015Hirtshals Havn, Norgeskajen 11, 9850 Hirtshals

PERSTRUP har opført nødfærgeleje af broelementer i Hirtshals.