Tunnel over bane

Produkt:

Bygherre:

Geografisk placering:

Beskrivelse:
Buetunnel

Regionaltog A/S

Sandtoftegård, Nyrup ved Ringsted

PERSTRUP har opført tunnel over Tølløse-banen.
Størrelsen på tunnellen er 52/25 m² og længden er 25,0 m.