Tunnel over bane

Produkt:

Bygherre:

Geografisk placering:

Beskrivelse:
Buetunnel

Bane Danmark

Fejerskovvej, Nørre Kollund, Herning

PERSTRUP har opført tunnel over bane.
Størrelsen på tunnellen er 91/25 m² og længden er 37,5 m.