Flerrør

Perstrup Flerrørstunnel
På samme måde som ved Perstrup Standardtunneller kan der ved kombination af sidevægge, top- og bundelementer sammensættes et optimalt fritrumsprofil.
Ved at indsætte en mellemunderstøtning som erstatning for den ene sidevæg opnås der mulighed for en flerrørstunnel, hvis dette er påkrævet for en klar adskillelse af de enkelte tracéer.

Perstrup Kombinerede tunneller
Perstrup Standardtunneller har form som en halvcirkel, idet sidevægge og topelementer har samme radius.
Ved at kombinere standardelementerne kan der sammensættes en lang række tværsnitsprofiler med det ønskede tværsnit.

 

Perstrup Specialtunneller
Hvor der er behov for store tunneller uden bundplade (f.eks. dobbeltsporet jernbane), forudsætter dette gode funderingsforhold.