Udførelse

Konstruktion
Buetunnellernes elementer fremstilles i stålforme på PERSTRUP’s elementfabrik. Det sikrer den bedst mulige kvalitet. Elementernes vægtykkelse og armering bliver for hver enkelt tunnel beregnet ud fra oplysninger om funderingsforhold, belastninger og dæmningshøjden over tunnellens top. 

Udførelse
Tunnellerne monteres på færdigt afrettet, stabilt og tørt underlag. Ved dårlige funderingsforhold udføres pælefundering.
Elementerne monteres som samlesæt uden anvendelse af sammenspændingssystemer, da alle elementerne er selvstabiliserende.
Efter montagen foretages sammenstøbning.
Endeafslutningerne af tunnellerne kan udføres på mange måder, og disse løsninger kan også leveres som præfabrikerede af PERSTRUP.

Fuger
Lodrette og vandrette fuger mellem elementerne tætnes på den mod jord vendende side med en selvklæbende membran.
Ved vandløbstunneller fuges der desuden indvendigt i tunnellen.

Fugtisolering 
Premseal PVC 750A på hele toppen samt strimling. Ceresit Cereplast CP 42 Black på sidevægge.

Tilfyldning omkring Perstrup Buetunneller
Tilfyldningen skal udføres med velgradueret sand eller grusfyld symmetrisk omkring tunnellen, med maks. overhøjde på 0,50 m.
I tunneller uden gennemgående bundplade skal den forudsatte min. indvendige tilfyldning udføres inden den udvendige tilfyldning over dette niveau.
Minimumsdækning på den færdige tunnel er normalt 0,6 m for buetunneller.
Yderligere specifikation af krav til tilfyldningsmaterialer og mægtighed kan fås ved henvendelse til PERSTRUP.