Perstrup Betonsøjler og Betonbjælker

I forbindelse med betonelementleverancer kan vi levere Perstrup Betonsøjler og Betonbjælker, der anvendes i industribyggeri til mellemunderstøtning af tag- eller dækkonstruktioner, og som en eventuel forberedelse af en mellemunderstøtning. Rektangulære betonsøjler kan dimensioneres til indspænding og således indgå i bygningsstabiliteten.

Betonsøjler og Betonbjælker bliver typisk tilpasset det aktuelle byggeri.