Perstrup Facadeelementer til industribyggeri

Perstrup Facadeelementer kan leveres som isolerede eller uisolerede elementer med mange forskellige overfladetyper og spændende frilægninger.

Isolerede Perstrup Facadeelementer
Isolerede Perstrup Facadeelementer opbygges som sandwichelementer med isoleringen mellem bagplade og forplade. Rustfrie bindere og hængebøjler fastholder forpladen til bagpladen, således at forpladen kan bevæge sig frit i forhold til bagpladen.
Facadeelementerne tilpasses i hvert tilfælde efter krav til udseende, isoleringskrav samt bæreevne. Typisk U-værdi for et Perstrup Facadeelement til industribyggeri vil være < 0,2 W/m²K til bygninger, der skal opvarmes til mere end 15 °C. Afhængig af den aktuelle energirammeberegning, vil der i nogle tilfælde kunne accepteres U-værdier mellem 0,2 W/m²K og 0,3 W/m²K. Vore standardtykkelser for isolerede elementer er: 260, 290, 315, 330, 360, 390 og 420 mm.

Uisolerede Perstrup Facadeelementer
Uisolerede facadeelementer kan udføres med frilægning og overflade som isolerede elementer.

Byggesystemer
Til erhvervsbygninger, som anvendes til kontor, produktion eller lager, kan Perstrup Facadeelementer anvendes sammen med rammekonstruktioner, ribbetagplader eller dækelementer. Bygningernes stabilitet sikres ved at overføre vandrette kræfter gennem vægge og tag til facade- og gavlskiver og videre ned i fundamenterne.

Detailløsninger
Facadeelementerne kan indeholde individuelle og funktionelle detaljer, som fuldender det enkelte element og hele byggeriet.
Facaderne kan ligeledes brydes med forskellige spor og friser rundt omkring vinduer og døre, ligesom tilpasninger kan udføres til øvrige bygninger.
Perstrup Facadeelementer udføres efter opgave, og vi rådgiver gerne om løsninger, der tilgodeser både æstetik, arkitektur og funktion.