Cirkulære 3 M beholdere

3 M cirkulærebeholdere anvendes indenfor såvel industrivirksomheder som kommunale renseanlæg og vandværker til…

• Rentvandsbeholdere
• Sprinklerreservoir
• Forsinkelsesbassin
• Tanke under terræn 

PERSTRUP 3 M beholdere anvendes fortrinsvis ved…

– forholdsvis lille volumen 
– ved høj grundvandstand, hvor tanken ønskes grundsat i dybden
– åben tank, der kan overdækkes med A-betondæk op til 38 elementer

Elementernes højde er 3,0 m og kan anvendes til beholdere i str. 120 - 1.920 m³.

Elementernes højde kan reduceres under hensyntagen til vandrette ribber og tilhørende liner.