Cirkulære 4 M beholdere

4 M cirkulære beholdere er meget anvendt indenfor industri-sektoren til…

Renseanlæg:
• Klaringstanke med hammer
• Luftningstanke med flere ringe
• Forsinkelsesbassin med dæk
• Slamsiloer, evt. med dæk

Vandværker:
• Rentvandstanke med dæk

Sprinkleranlæg:
• Reservoir med dæk

Elementernes højde er 4,0 m og kan anvendes til beholdere i str. 160 - 4.912 m³.

Elementernes højde kan reduceres under hensyntagen til vandrette ribber og tilhørende liner.

4 M åbne beholdere kan overdækkes med A-betondæk op til 38 elementer.