Cirkulære beholdere - Oue

Produkt:

Bygherre:

Geografisk placering:

Beskrivelse:

Cirkulære beholdere til Oue Renseanlæg, 2014
 


9560 Hadsund

Projektet er en del af nedlæggelsen af Hobro Renseanlæg og afskæring af spildevandet herfra til Mariagerfjord Renseanlæg.