A-dæk betonelementer

Alle cirkulære beholdere med radius større end 3,69 m kan afdækkes med A-dæk betonelementer. Det drejer sig om 3M, 4M, 5M, 6M, FLEXI og MEGA. A-dæk elementerne kan være understøttet af centersøjle eller af ringbjælke med søjler. Understøtningsløsningen afhænger af beholderstørrelse, diameter og belastning.
PERSTRUP tilbyder i princippet 3 løsninger:

Model A (standardløsningen)
Til cirkulære tanke med radier fra 3,69 - 7,33 m anvendes én centersøjle. Standardudførelsen er beregnet for belastning svarende til 500 mm jord + person- og snelast.

Model B
Løsningen anvendes, hvor der f.eks. ønskes mandehul i centrum. A-dæk elementerne understøttes i midten af en ringbjælke og 4-6 søjler. Løsningen anvendes fortrinsvis til beholdere med radius fra 7,71 - 9,17 m.

Model C
Ved Model C anvendes såvel centersøjle som ringbjælke med flere søjler. Løsningen anvendes til beholdere med en radius fra 9,54 - 13,92 m.

For samtlige A-dæk skal PERSTRUP kontaktes for evt. større mandehuller.

Se i øvrigt systembeskrivelse for uddybende informationer.