Hammer konstruktion

En hammer er i princippet en vandret bjælke, som PERSTRUP’s cirkulære beholdere kan afsluttes med i toppen. Hammeren har primært til formål at danne kørevej for skrabebroer på klaringstanke til renseanlæg. Elementer med hammer vælges også af andre grunde – f.eks. af æstetiske grunde.

På PERSTRUP 5 M, 6 M og MEGA beholdere har elementerne en ribbe foroven, som ved de øvrige beholdere ikke egner sig til kørende skrabebroer.

Alle PERSTRUP’s cirkulære tanke kan forsynes med en hammer.
Hammerbredde : 350 mm.
Hammertykkelse: 190 mm.
Hammeren kan efter ønske udføres med indstøbte el-rør (3 stk.) for varmeledninger (af-isning).