Ledepladevægge

Ledepladevæg er en cirkulær elementvæg til opdeling af større cirkulære beholdere. Herved opnås f.eks. en indvendig ringvæg eller mellemring. Ledepladevægge er beregnet til en opdeling af beholdere, hvor vandspejlskoterne stort set er identiske (max. 100 mm difference).

Ledepladevæggene udføres med skjulte liner og uden ribber, hvorved de adskiller sig i udseende fra beholderelementerne.

Elementerne udføres i højder op til 6,0 m og med 2 forskellige elementbredder (modulmål) på 1300 mm og 2300 mm.

Type 2300 giver den billigste m² pris, men ved få elementer vil vinklen mellem elementerne i nogen grad være udslagsgivende for valg mellem type 1300 og type 2300.