Cirkulære MEGA beholdere

MEGA beholdere er de største cirkulære beholdere i PERSTRUP’s produktprogram og anvendes især til procestanke på private eller kommunale renseanlæg, men kan naturligvis anvendes til mange andre formål.

Elementernes højde er 6 M og 8,6 M og kan anvendes til beholdere i str. 251 - 9.455 m³.

Elementernes højde kan reduceres under hensyntagen til vandrette ribber og tilhørende liner.

MEGA åbne beholdere kan overdækkes med A-betondæk op til 38 elementer.