Firkant beholder

Firkantbeholdere anvendes specielt til mindre bassiner, åbne som jorddækkede og til forbeholdere, reservoir og pumpestationer.

Beholdersystemets vægge opbygges af 2 forskellige standard elementtyper:
Type 4,5 M (b x h): 4500 x 2400 mm
Type 6,0 M (b x h): 6000 x 2400 mm

(b) er elementbredden, og (h) er elementhøjden (h kan reduceres)
Som standard kan PERSTRUP levere firkantbeholdere fra 45 - 410 m³.

Montage
Elementerne boltes sammen med 3 stk. rustfri bolte. Ved bunden udføres en omstøbning ilagt forankringsjern. Stabiliteten sikres derudover med enten TT-dæk eller skråstøtter.

Indvendige fuger forsegles. Udvendige fuger forsegles kun, hvis der i projektbeskrivelsen foreskrives, at der kan forekomme negativt vandtryk.2