TT-betondæk til Firkantbeholdere

TT-betondækelementer anvendes som afdækning af firkantbeholdere.
Elementerne leveres i standardlængderne 4,9 m og 6,4 m svarende til beholderstørrelsen, og med en bredde på 1490 mm. TT-dækelementerne kan leveres med reduceret længde.
Som standard fremstilles TT-betondækelementerne for maks. 10 tons akseltryk.

Firkantbeholder med plant loft
Ønskes der plant loft kan TT-dækelementerne monteres omvendt for større frihøjde, f.eks. ved anvendelse til pumperum. En forudsætning er dog, at firkantbeholderen er nedgravet eller overdækket på anden vis. Alternativt kan TT-dækket erstattes af plane dækelementer.