Dobbelt tunnel

Produkt:

Bygherre:

Geografisk placering:

Beskrivelse:
Firkant Tunnel (dobbelt)

HP-Byg A/S

Hjørring midtby

PERSTRUP har opført en dobbelt firkant tunnel under jernbanen i Hjørring by.
Tunnellen skal forbinde Parallelvej med det nye Bispetorv Bycenter.
Tunnellens ene rør skal fungere som gang- og cykelsti.
Tunnellens andet rør skal bruges som adgangsvej for biler til Bispetorv Bycenter - www.bispetorv-bycenter.dk
Det samlede tunnel- og vejanlæg vil for alvor binde byen sammen mellem gågaden i midtbyen og Bispetorv Bycenter.
Anlægget højner samtidig sikkerheden for de bløde trafikanter.

Tunnelarbejdet i baneterrænet foregik i døgndrift fra
tirsdag den 27. juli kl. 00.20 til fredag den 30. juli kl. 04.50.
I løbet af ca. 76 timer blev jernbanespor og sporkasser fjernet og byggegrube udgravet.
Herefter montering af i alt 75 betonelementer, der udgør de
2 tunnelrør. Tunnellen blev monteret af Perstrup's montagehold i løbet af kun 20 timer.

Størrelsen på tunnellen er: H: 4,0 m. x B: 6,0 m. x L: 22,25 m.