Industrifacader - Amager Møller

Produkt:

Bygherre:

Geografisk placering:

Beskrivelse:
Værksteder og administrationsbygning

Amager Møller

Tårnby

PERSTRUP har opført værksteder og administrationsbygning i Tårnby til Amager Møller.
PERSTRUP har leveret facadeelementer i frilagt sort hyporite, samt glat hvid omkring administrationsbygning, bærende skillevægge, søjler, bjælker, huldæk og TTS tagplader.
Nogle af ydelserne er udført med hjælp fra underentrepriser.