Industrifacader - Erik Linde Ejendomme

Produkt:

Bygherre:

Geografisk placering:

Beskrivelse:
Bygning til kontor og let erhverv

Erik Linde Ejendomme

Herlev

Opførelse af bygning til kontor og let erhverv i Herlev.
PERSTRUP har leveret facadeelementer i afsyret glat sandfarvet beton med noter, bærende skillevægge, søjler, bjælker og huldæk.
Nogle af ydelserne er udført med hjælp fra underentrepriser.