Industrifacader - Vejdirektoratet

Produkt:

Bygherre:

Geografisk placering:

Beskrivelse:
Kontorbygning

Vejdirektoratet

Hedehusene

Opførelse af bygning til kontor for Vejdirektoratet i Herlev.
PERSTRUP har leveret facadeelementer i frilagt hvid calsit, bærende skillevægge, søjler, bjælker og huldæk.
Nogle af ydelserne er udført med hjælp fra underentrepriser.