Perstrup Tunneller – stærke og anvendelige

Perstrup Tunneller er baseret på det geniale franske Matière patent – et konstruktionsprincip, der er slået igennem indenfor byggeri af tunneller til mange forskellige formål.

Læs artiklen 'Arne knokler for Fertin' fra Vejle Amts Folkeblad, torsdag 25/2-2016 - Perstrup har produceret og leveret 168 betonelementer til en 300 meter lang tunnel, hvor førerløse robotter kører igennem og forbinder Fertins to produktionssteder.

Læs artiklen 'Tunnel-elementer fylder godt i produktionen på Djursland' fra Licitationen, onsdag d. 17. juni 2015.

På det danske marked er der solgt mere end 500 tunneller til bl.a.

  • Stitunneller under veje og jernbaner
  • Landeveje under jernbaner
  • Jernbaner under motorveje og landeveje
  • Vandløb under motorveje, jernbaner og landeveje
  • Forlængelse af insitustøbte broer og tunneler
  • Ingeniørgange og installationskanaler
  • Forbindelse mellem fabriksafdelinger
  • Tunneller mellem hospitalsafdelinger
  • Rum for tanke
  • Opstuvningsbassiner for regn- og kloakvand


Tunnellerne udføres både som buetunneller eller som firkanttunneller, hvis højdeforholdene er begrænsede.

Tunnellernes indvendige tværsnit kan variere fra 1,5 til 120 m².
Præfabrikation af tunnelelementerne sikrer den bedst mulige kvalitet, som kombineret med kort montagetid, gør tunnelsystemet meget konkurrencedygtigt.
De statiske beregninger udføres efter danske normer.

Tunneller under veje dimensioneres efter Vejdirektoratets belastningsforskrifter, og tunneller under jernbaner dimensioneres efter Banedanmarks lastforskrift for sporbærende broer.
Denne dokumentation er en del af PERSTRUP’s leverance.