Kvægstald med rundskyld

Produkt:

Bygherre:

Geografisk placering:

Beskrivelse:
Kanal- og Vaskevægge

Wesselink

Gram

PERSTRUP har opført kvægstald med rundskyld og spalter i Gram.