Landbrugets systemleverandør

PERSTRUP er i dag Danmarks største enkeltproducent af tætte og miljørigtige gylletanke. Sideløbende med vores tankprogram har vi gennem årene specialiseret os i at levere facader til landbrugets produktionsbygninger og alle former for staldindretninger fremstillet af beton.

Se vores brochure med beton-elementer til LandbrugetProdukterne er elementopbygget og dimensioneres helt efter ønsker og krav til størrelse, form og funktion. I de fleste tilfælde opfylder vort brede udvalg af standardtyper de stillede krav, men vi kan naturligvis også imødekomme individuelle ønsker.

Perstrup Tanken – Danmarks mest solgte gylletank!

Perstrup Greenline Tanken

Perstrup Greenline Tanken er en nyudviklet tank, hvor vi har samlet alle fordele i beholdersortimentet i én løsning - selvfølgelig i s

Perstrup Fortanke

Perstrup Fortanke er et meget fleksibelt beholdersystem og meget populære hos landbruget på grund af en meget enkel og let montage.

Perstrup Tankoverdækning

Til Perstrup Tanken leveres et af markedets bedste produkter for teltoverdækninger.

Beholderkontrol

PERSTRUP kan tilbyde at gennemføre beholderkontrol. Prisen for et udført beholderkontrol er 3.750,- kr. ekskl. moms.

Perstrup Firkant beholder

Firkantbeholdere anvendes specielt som mindre beholdere, både åbne og lukkede og med kørefast dæksel.

Perstrup Korngrav

Perstrup Korngrav er en unik løsning til indtransport af korn, foder osv.

A-dæk

A-dæk er PERSTRUP’s betegnelse for beton dækelementer til cirkulære tanke med radius > 3,69 m.

Præfabrikeret Perstrup Skrabegulv

Præfabrikeret Perstrup Skrabegulv med betonoverflade

Perstrup Kanalvægge

Perstrup Kanalvægge anvendes til opbygning af gyllekummer under kostalde.

Perstrup Vaskevægge

Perstrup Vaskevægge anvendes som endevæg ved sengebåsene i kostalde.

Perstrup Stibunde og Gangplader

PERSTRUP har mange års erfaring i udvikling og implementering af betonelementer til dansk landbrugsbyggeri.

Perstrup Plansilo

Perstrup Plansilo anvendes til opbevaring af foder som ensilage, majs mv.

Perstrup Landbrugsfacader

Landbrugsbygninger kan med fordel opføres med facadeelementer i beton, som er en hårdfør og robust løsning til det danske klima.

Service og rådgivning

PERSTRUP tilstræber at levere produkter, der lever op til vore kunders ønsker og krav. Derfor er produktionen certificeret iht.