A-dæk

A-dæk er PERSTRUP’s betegnelse for beton dækelementer til cirkulære tanke med radius > 3,69 m. Alle cirkulære Perstrup Tanke kan afdækkes med A-dæk. Dækelementerne understøttes midt i tanken af en centersøjle eller ringbjælke med søjler, og udføres i tre typer.
Standardudførelsen er beregnet for belastning svarende til 500 mm jord + person- og snelast. For samtlige A-dæk løsninger stiller PERSTRUP sig gerne til rådighed med rådgivning, hvis der f.eks. ønskes anden kombination, en helt anden løsning eller evt. større mandehul.

A-dæk Model A
– anvendes til cirkulære tanke med radius fra 3,39 - 7,33 m. Dækelementerne understøttes af en centersøjle.

A-dæk Model B
– anvendes fortrinsvis til tanke med radius fra 7,71 - 9,17 m, hvor der f.eks. ønskes mandehul i centrum af dækket. Dækelementerne understøttes af en ringbjælke og 4-6 søjler.

A-dæk Model C
– anvendes til tanke med en radius fra 9,54 - 13,92 m. Ved Model C anvendes såvel centersøjle som ringbjælke med flere søjler.