Perstrup Firkant beholder

Firkantbeholdere anvendes specielt som mindre beholdere, både åbne og lukkede og med kørefast dæksel.

Anvendes til bl.a. foder og til forbeholdere, da væg-elementerne som regel kun er 2,40 m høje.

Beholdersystemets vægge opbygges af standard betonelementer og kan overdækkes med
TT-dækelementer.

Firkantbeholderens stabilitet kan forstærkes med skråstøtter, f.eks. ved åbne beholdere.