Perstrup Landbrugsfacader

Landbrugsbygninger kan med fordel opføres med facadeelementer i beton, som er en hårdfør og robust løsning til det danske klima.
Perstrup Landbrugsfacader kan anvendes i byggeri med stålrammer eller med indstøbte stålsøjler og gitterspær.
Landbrugsfacaderne kan leveres som isolerede eller uisolerede elementer med mange forskellige overfladetyper og spændende frilægninger.
Perstrup Landbrugsfacader byder på indlysende fordele som lang levetid, et minimum af vedligeholdelse, kort opførelsestid og høj kvalitet.

Isolerede Perstrup Landbrugsfacader
Isolerede facadeelementer opbygges som sandwichelementer med isoleringen mellem bagplade og forplade. Rustfrie bindere og hængebøjler fastholder forpladen til bagpladen, således at forpladen kan bevæge sig frit i forhold til bagpladen.
Facaderne tilpasses hver opgave efter krav til udseende, isoleringskrav samt bæreevne.
Vore normale standardtykkelser for isolerede elementer er 260 - 290 - 330 og 360 mm.

Uisolerede Perstrup Landbrugsfacader
Uisolerede facadeelementer kan udføres med frilægning og overflade svarende til isolerede elementer.

Individuelle detailløsninger
Facadeelementerne kan udføres med individuelle og funktionelle detaljer, som fuldender det enkelte element og hele byggeriet.
Elementerne kan ligeledes brydes med forskellige spor og friser rundt omkring vinduer og døre.
Tilpasninger kan udføres til øvrige bygninger.
Elementer fremstilles efter opgave, og rådgiver gerne for løsninger, som tilgodeser både æstetik, arkitektur og funktion.