Perstrup Plansilo

Perstrup Plansilo anvendes til opbevaring af foder som ensilage, majs mv. og lever op til landbrugets krav om sikker foderopbevaring.
Plansiloen kan opbygges med Perstrup L-elementer eller med Perstrup Mini L-elementer.
Elementerne kan leveres efter opgave med præfabrikerede hjørner og paselementer.
Elementerne kan dimensioneres til belastning efter opgave.
Som standard produceres elementerne til 6, 10 eller 24 tons maskintryk.

Perstrup Plansilo kan udføres med betonbund eller alternativt asfaltbund.
Dette kræver at der funderes korrekt i forhold til den valgte løsning.
Perstrup har i samarbejde med Rambøll udarbejdet beregninger og anvisning for korrekt udførelse.

Perstrup L-elementer
Perstrup L-elementer leveres i følgende standardmål:
Standardhøjde: 2,5 og 3,0 meter
Standardlængde: 2,4 meter

Plansiloelementerne kan leveres med standard hjørneelementer.

Perstrup Mini L-elementer
Perstrup Mini L-elementer anvendes typisk til mindre plansiloer og kan flyttes med traktor/minilæsser.
Perstrup Mini L-elementer leveres i følgende standardmål:
Standardhøjde: 1,5 meter
Standardlængde: 1,5 og 3,0 meter

Plansiloelementerne kan leveres med standard hjørneelementer.

Skal siloanlægget anvendes til ensilage, bør alle indvendige overflader beskyttes, da ensilagesaft er syreholdigt og derfor angriber alle betonoverflader.