Perstrup Tankoverdækning

Til Perstrup Tanken leveres et af markedets bedste produkter for teltoverdækninger. Den forventede levetid for PVC-teltoverdækningen er mere end 20 år, og der ydes garanti i 5 år for fejl og mangler. Perstrup Tankoverdækning leveres som den eneste i landet med en dansk typegodkendelse.

• Miljøvenlig
• Fleksibel
• Prisgunstig
• Høj kvalitet
• Dansk typegodkendelse


Konstruktionsprincip
Konstruktionsprincippet er en cirkulær teltoverdækning i PVC, båret af en midtersøjle og udspændt over elementkanten. Teltoverdækningen opbygges af indsvejste bærebændler, som ved opstramning udgør det bærende system. Teltdugen bærer således kun på tværs af bændlerne.
Langs tankkanten indsættes et galvaniseret rør, som efterfølgende nedstroppes og fastgøres på tankvæggen. Nylonstropperne fæstnes i en rustfri selestrammer. Over tankkanten udlægges en beskyttende filtdug, der sikrer imod mekanisk slid under brug.
Overdækningen opfylder kravet om en reduktion af den relative fordampning med mindst 80 %, og er godkendt af Forskningscenter Bygholm.