Perstrup Stibunde og Gangplader

PERSTRUP har mange års erfaring i udvikling og implementering af betonelementer til dansk landbrugsbyggeri.
Nedenstående betonelementer er typiske for vort brede program til staldopbygning.

Perstrup Stibunde
Perstrup Stibunde udføres i mål efter projekt. Elementerne er forberedt til trækning af varmeslanger.
Perstrup Stibunde kan anvendes i stalde både med og uden gulvudsug.

Perstrup Gangplader
Perstrup Gangplader anvendes både til slagte- og smågrisestalde med eller uden udsparing for støbejernsriste.

Perstrup Comfortfarestier
Perstrup Comfortfaresti fremstilles i en meget høj betonkvalitet i forhold til almindelig pladsstøbt beton.
Elementet bevarer således sin skånsomme overflade og bliver ikke ru.
Perstrup Comfortfaresti er udviklet med integreret krybbe og inventar uden skarpe kanter og bolte, så so og pattegrise ikke skades.
Inventaret monteres i udsparinger langs elementkanterne, så der opnås tætte stiadskillelser. Det gør det let at vaske og rengøre, så hygiejnen og komforten er helt i top.