Adm. direktør
Karsten Sandal
Mobilnr. +4520115624
Telefonnr. +4587748505
ksa@industribeton.dk