Firkant beholder

Produkt:

Bygherre:

Geografisk placering:

Beskrivelse:
Firkant beholder

Skive Vand

Jegstrupvej, Skive

PERSTRUP har opført 500 m³ firkanttank delt i 3 kamre med betondæk