Pladsformand
Lasse Hejdenhejm Høyer
Mobilnr. +4561203207
Lokalnr. +4587748523
lhh@industribeton.dk