Optimeret produktion giver billigere betondæk

Optimering af produktionen af det dansk-udviklede SL-dæk betyder, at betondækket fremover bliver op mod 30 % billigere at producere – en besparelse producenten vil sende direkte videre til kunderne. 
 
SL-dækket, der blev introduceret på det danske marked af virksomheden Abeo i 2014, bliver nu markant billigere at anvende. I Abeo har vi igennem længere tid arbejdet med at effektivisere produktionen og gøre dækket endnu mere konkurrencedygtigt. Direktør i Abeo, Peter Hertz, udtaler:
 
Der har været en række tidskrævende processer i vores produktion, som vi i samarbejde med Perstrup har formået at effektivisere i sådan en grad, at dækkene er blevet både nemmere og billigere at producere. I nogle projekttyper bliver salgsprisen mere end 30 % lavere. Det er noget, vi har arbejdet hen imod igennem længere tid, og vi er meget tilfredse med, at det nu er lykkedes.”
 
50.000 kvm opført
Siden markedsintroduktionen har Abeo i samarbejde med Perstrup leveret mere end 50.000 kvm til både kontor-, bolig- og skoleprojekter. Fremadrettet vil virksomhederne primært fokusere på de mange boligbyggerier, som i øjeblikket skyder op overalt i de større danske byer.
 
Vi leverer i øjeblikket til en række forskellige boligbyggerier, og det er også primært dette segment, som vi satser på fremadrettet. Med produktion hos Perstrup på Djursland er vi specielt konkurrencedygtige i det midt- og nordjyske, hvor væsentlige besparelser vil kunne realiseres på de mange nye ungdomsboliger og almennyttige boliger, der skal opføres i byer som Århus og Aalborg,” siger Peter Hertz.
 
Superlet betondæk bliver endnu tyndere, Dagens Byggeri, d. 31/1-2017