Padde-hegn og padde-tunnel

Padde-hegn bruges ved alle vej-typer og især, hvor padder og små pattedyr kan være truet af trafikken.

Et padde-hegn hindrer padder og små dyrs adgang til vejene.

Skal disse ledes til den anden side af vejen foregår det sikkert igennem en padde-tunnel.

Padde-hegn opstilles tæt ved vejbane da det gør tunnel-længden kortest muligt. Den jævnlige klipning af vej-rabatten friholder vegetation i at gøre det muligt for arterne at klatre over hegnet.

Se tegningerne i Pdf her