3 M Perstrup Tanken

3 M Perstrup Tanke leveres i størrelser fra 120 m³ - 1.920 m³, svarende til 10 - 40 elementer med en højde på 3,0 meter.

3 M Perstrup Tanken kan leveres med plan bund - eller skrå bund, som giver bedre omrøring og fuldstændig tømning.
Tanken er forberedt for overdækning.
3 M tanke kan med fordel bruges som fortanke til større Perstrup tanke.