4 M Perstrup Tanken

4 M Perstrup Tanken er den meste anvendte gylletank idag.

4 M Perstrup Tanke leveres i størrelser fra 160 m³ - 4.912 m³, svarende til 10 - 55 elementer med en højde på 4,0 meter.
4 M Perstrup Tanken kan leveres med plan bund - eller skrå bund, som giver bedre omrøring og fuldstændig tømning.
Tanken er forberedt for overdækning.