5 M Perstrup Tanken

5 M Perstrup Tanke leveres i størrelser fra 200 m³ - 5.048 m³, svarende til 10 - 50 elementer med en højde på 5,0 meter.
5 M Perstrup Tanken kan leveres med plan bund – eller skrå bund, som giver bedre omrøring og fuldstændig tømning.
Tanken er forberedt for overdækning.