6 M Perstrup Tanken

6 M Perstrup Tanke leveres i størrelser fra 240 m³ - 3.828 m³, svarende til 10 - 40 elementer med en højde på 6,0 meter.
6 M Perstrup Tanken kan leveres med plan bund – eller skrå bund, som giver bedre omrøring og fuldstændig tømning.