3 meter høj plansilo

Produkt:

Bygherre:

Geografisk placering:

Beskrivelse:
Plansilo

Britta og Jørgen Poulsen

Øster Hurup, Hadsund

PERSTRUP har opført 3 m. høj plansilo anlæg med 24 tons maskintryk. Bunden i plansiloen er beton.
Plansiloen er taget ibrug i 2005 og udvidet igen i 2007.