Plansilo udført som 3 siloer

Produkt:

Bygherre:

Geografisk placering:

Beskrivelse:
Plansilo

Peter Hansen

Ebberup, Fyn

PERSTRUP har opført plansilo - udført som 3 siloer i Ebberup, Fyn. Plansiloerne  er hver 24 m. i længden, 12 m. i bredden og med en effektiv udnyttelseshøjde på 3 m.