PERSTRUP beholderforsikring

PERSTRUP har indgået et samarbejde med Nykredit Forsikring om en kollektiv tankforsikringsordning for nyopstillede tanke. Det betyder, at tanken allerede fra leveringstidspunktet er forsikret og risikoen dermed er overdraget til et forsikringsselskab, der netop på dette område har mangeårig erfaring.

Administration
Forsikringen dækker fra leveringstidspunktet og forsikringsperioden er 5 år svarende til PERSTRUP's garantiperiode. Der udstedes et forsikringscertifikat, der er gældende i de 5 år. Præmien for forsikringen er indeholdt i tankens pris og dermed betalt for alle 5 år. Når 5 års perioden er udløbet, tilbyder Nykredit Forsikring automatisk en fortsættelse af forsikringen.

Dækning
Forsikringen dækker pludselig, uforudset og direkte skade på tanken, opstået af hvilken som helst årsag – dog dækkes ikke skade som følge af brand, fordi ejendommens bygningsbrandforsikring dækker dette.

Desuden dækkes skade forårsaget af frost og skader på bundpladen, selv om skaden ikke er pludselig.

Forsikringen dækker fra det tidspunkt, hvor tanken er opstillet og afleveret.