Buetunnel

Perstrup Buetunneller er elementopbyggede med mange muligheder for tilpasning til den aktuelle opgave. Det gælder f.eks. underføringer, ingeniørgange, forbindelsestunneller, opstuvningsbassiner, sprinklerbassiner, rum for tanke og lignende, hvor der er begrænset areal til rådighed eller hvor konstruktionen skal være dimensioneret for trafiklast.