Padde-passager

Trafikprodukter
 

Padde-hegn og padde-tunnel.

Padde-hegn bruges f.eks. i forbindelse med faunapassager, hvor padder og små dyr forhindres i at komme på de trafikerede veje.
Små dyr er f.eks. mus, ræv og grævling

Padde-hegn kan opsættes langs den ene vejside, hvis padde-hegnet skal forhindre padder i at komme til vejen fra en nærliggende padde-lokalitet.

Padde-hegnet er ligeledes udformet således at padder og små dyr forhindres i at klatre over, men ledes til padde-tunnel for sikker adgang til området på den anden side af vejen.

Padde-hegn opstilles tæt ved vejbane da det gør tunnel-længden kortest muligt og at den jævnlige klipning af vej-rabatten friholder vegetation i at gøre det muligt for arterne at klatre over hegnet.