Ambitiøs kvalitetspolitik

PERSTRUP’s overordnede kvalitetsmål er 100 % kundetilfredshed med leverede produkter og service. Vi tilstræber leverancer uden fejl til alle kunder.

PERSTRUP er produktcertificeret gennem Dancert (DBC). Gennem produktcertifikatet er det sikret, at produkterne opfylder gældende normer og standarder med udgangspunkt i produktcertificering i.h.t. nedenstående.

Kvalitetsgrundlag
Grundlaget for kvaliteten på produktionen af betonelementer er:
• DS/EN 206-1: Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse.
• DS 2426: Beton – Materialer – Regler for anvendelse af EN 206-1 i Danmark
• DS/EN 13369: Almindelige regler for præfabrikerede betonprodukter.
Se vores certifikater her:
 
Se vores kvalitetsskemaer her:
 
Kvalitetsmålsætning
Det er PERSTRUP’s kvalitetsmålsætning, at producere og levere betonelementer i god kvalitet i overensstemmelse med kunders behov, specifikationer og krav.

Kvalitetspolitik
Vor kvalitet skal være i overensstemmelse med vore kunders forventninger. God kvalitet skal som minimum overholde gældende produktstandarder for det markedsområde, der leveres til, og repræsentere god håndværksmæssig udførelse.

Det er et ufravigeligt mål mindst at opnå den aftalte kvalitet. Urealistiske krav skal håndteres således, at de ændres til realistiske krav, og der samtidig opnås god kvalitet, så kundens forventninger opfyldes. Der må ikke indgås kontrakter, hvor vi på forhånd ved, at kvalitetskrav ikke kan opfyldes.

Aftalte leveringstider skal overholdes. Det er vort mål altid at levere til de aftalte tider.

Reklamationer skal omgående registreres og behandles. Reklamationer skal løbende være et grundlag for forbedringer af kvalitetsstyringssystemet.

Perstrup Beton Industri A/S skal som minimum være produktcertificeret ved et akkrediteret certificeringsorgan.